Letter to newspaper for Fattahian (Swedish w Eng translation)

Imorgon ännu en ung Iranier blir avrättad!
Jag är inte rädd för döden. Döden är ju vår intimaste närstående i detta land. Jag vill ändå veta varför jag bör dö?
(Från ett brev skriven av Ehsan Fattahian till oss den fria världens medbörjare)

Ehsan Fattahian, en ung man från det Iranska Kurdistan ska avrättas imorgon onsdag den 11 nov. Han anklagas för medlemskap i Komale, en av de oppositionella organisationerna, medlemskap och inget mer!

Den islamiska regimen har aldrig varit en normal regim. Att den har lyckats behålla makten beror främst på det nakna, brutala våldet mot medborgarna.

VÅLD, piskning, våldtäkt, stening och avrättning är Islamiska regimens svar på alla problem, från arbetslöshet och fattigdom, till kvinnofrågan. Det nakna våldet har varit, och är en av regimens grund pelare.

I 30 år har omvärlden varit mer eller mindre tyst om vad som händer i mitt gamla hemland. Väst världens regeringar har antingen försökt att ”normalisera” sina förhållande till denna regim, baserad på den perversa ”kulturens relativitets” teori och påstått att Iranska folket har själva valt denna öde, och därför inte förtjänar bättre; eller hotat landet, hela befolkningen med militära ”åtgärder” för regimens ovillighet till samspel med det internationella samfundet.

Ändå är omvärldens bild av Iranska folket idag inte samma bild som 5 månader sedan.

Omvärlden har sett DOM, det Iranska folket, kvinnor och män unga och gamla i demonstrationer mot en av historiens mest brutala regimer. Det är dags att VI också gör nåt! Vi kan och bör visa solidaritet. Vi, som ett fritt folk har ett tungt ansvar. Vi kan och bör agera!

Gör din röst hörd! Inte en enda Bahai, en enda människorätts aktivist, eller någon annan får avrättas i Iran. Visa din avsky! Börja idag, börja med att agera för att rädda Ehsan Fattahian.

(English translation)

Tomorrow a young Iranian will be executed!
“I’m not afraid of death. Death is the most intimate companion of this country. I would like to know why I should die?”
(From a letter written by Ehsan Fattahian to us the free world)

Ehsan Fattahian, a young man from Iranian Kurdistan, is to be executed tomorrow, Wednesday, November 11th. He is accused of membership of Komala, one of the opposition organizations – membership and nothing more!

The Islamic regime has never been a normal regime. That it has managed to stay in power is mainly due to the naked, brutal violence against citizens.

VIOLENCE, flogging, rape, stoning and execution is the Islamic regime’s answer to all problems, from unemployment and poverty to women’s issues. The naked violence has been, and is, one of the regime’s pillars.

In 30 years, the world has been more or less silent about what is happening in my homeland. Western governments have either tried to “normalize” their relationship with this regime, based on the perversity of “cultural relativity” theory, and claimed that the Iranian people themselves have chosen this fate, and therefore do not deserve better; or threaten the country, the entire population, with military “measures” for the regime’s unwillingness to interact with the international community.

Yet, the external perception of the Iranian people today is not the same picture as 5 months ago.

The outside world has seen them, the Iranian people, men and women, young and old in demonstrations against one of history’s most brutal regimes. It is time that we are doing something! We can and should show solidarity. We, as a free people have a heavy responsibility. We can and should play a role!

Make your voice heard! Not one Baha’i, one human rights activist, or anyone else should be executed in Iran. Show your disgust! Begin today, begin to act to save Ehsan Fattahian.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: